Informatie voor professionals

Organisatie
Het LOAS-onderzoek (Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis study) is een gezamenlijk project van: het Leids Universitair Medisch Centrum, het Alrijne Ziekenhuis, het Groene Hart Ziekenhuis, het LangeLand Ziekenhuis, het Reinier de Graaf Ziekenhuis, het Albert Schweitzer Ziekenhuis, het Waterland Ziekenhuis en het OCON. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het LUMC.

Inclusiecriteria
- Patiënten die gepland staan voor een totale heup of totale knie-operatie, of een revisie hiervan.
- Patiënten die 18 jaar of ouder zijn.
- Patiënten die de Nederlandse taal voldoende beheersen om de vragenlijsten te begrijpen en in te vullen.
- Patiënten die in staat zijn vragenlijsten in te vullen (digitaal of op papier).

Onderdelen LOAS
Het LOAS onderzoek bestaat in de eerste plaats uit vragenlijsten. Patiënten wordt gevraagd om vóór de operatie, 3 maanden na de operatie (indien de patiënt een totale heupoperatie heeft gehad) en 6, 12, 24 maanden en daarna elke twee jaar na
 de operatie een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten bestaan uit de door de LROI PROMs (OHS/OKS, HOOS/KOOS, EQ5D en SF12) en vragenlijsten naar comorbiditeiten, werk, lichaamsbeweging, verwachtingen, knie-instabiliteit (alleen bij patiënten die een totale knieprothese krijgen) en zwakte bij ouderen.

Aanvullende projecten LOAS
- Accelerometerstudie (inmiddels afgerond): Naast de vragenlijsten wordt een subgroep van de patiënten uitgenodigd voor de accelerometerstudie. Dit subonderzoek richt zich op het objectief meten van beweging met behulp van een bewegingssensor. Patiënten dragen de bewegingssensor 5 tot 7 dagen in de thuissituatie, één keer voor de operatie en twee keer na de operatie.

Aanvullende bloedafname: Hiermee willen we het beloop na de operatie voorspellen en op termijn verbeteren. We willen onderzoeken of bepaalde factoren in het bloed gewrichtsklachten en het functioneren na de operatie kunnen voorspellen. Daarnaast kan in een klein aantal patiënten na de operatie trombose optreden. Dit betekent dat er een bloedprop ontstaat in de vaten van het been. In het afgenomen bloed onderzoeken wij of bepaalde (stollings)factoren de kans op het krijgen van een trombose verhogen. 


Meedoen met het LOAS onderzoek?
Indien u interesse hebt in meedoen met het LOAS onderzoek kunt u het beste contact opnemen met coördinerend onderzoeker Daisy Latijnhouwers (e-mail: loas@lumc.nl).

Inschrijving Nieuwsbrief

* verplicht